શાળા માં બાળકો ને શું શીખવાડી એ છીએ? શિક્ષકો ની ભૂમિકા શું છે? માતાપિતાનોરોલપૂરો?

આપણા સમાજમાં એટ્લે કે આપણી વ્યવસ્થામાં ...

8-માર્ચ- આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન

સૌથી પહેલા મારાથી જ શરુઆત કરું તો મે કોઇપણ ...

ઘર્મ અને જાતિનાં કોચલામાંથી આપણે ક્યારે બહાર?

ધર્મ કે ધર્મગ્રંથોને માથાં પર ચડાવી દોડનારી ...

માતા-પિતા ની એક ઉંમર પછી એ પણ બાળક જ બની જાય છે એમને_સમજો.

બાળકો વિષે ઘણી વાતો થઈ છે અને લખાયું પણ છે. ...

તમે બાલદિન ઉજવ્યો? કેવો ઉજવ્યો? બાલદિન એક જ દિવસ પૂરતો છે?

બાળકોનો ખાસ દિન એટ્લે 14મી નવેમ્બર. આપણા ...

દુઃખને આમંત્રણ આપતો સુખનો સળવળાટ

સવારે ઊઠીને ઓફિસે જતાં પપ્પા પોતાનું જેકેટ ...