બીડીનું ઠૂંઠું

લેખક : દશરથ પંચાલ એ સમયે હું મારાં ફોઈના ઘેર - ...

“વિદાય”

✍ ઉજાસ વસાવડા દેવર્ષીભાઈ દવાખાનાના બિછાને ...

“મને મોસાળ પાછું મળ્યું!”

લેખક : દશરથ પંચાલ 48 વર્ષે મામા તેમજ એમના ...

”ફુવા”

લેખક : દશરથ પંચાલ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ...

ઈશ્વરનું બીજું સ્વરૂપ

✍ સરદારખાન મલેક સિપુર તા. સંખેશ્વર ખાડીયા, ...

વોટ્સએપ પર મળેલી આ લઘુકથાનો અંત માત્ર ચોટદાર જ નહીં પણ અણધાર્યો અને હચમાચાવી મૂકે અેવો છે…..

"તિરંગા નો પાંચમો રંગ" "બોલો તિરંગા માં કેટલા ...