બહાર ટમટમ વરસાદ વરસતો

એ ચોમાસાની ઉમસ ભરી ભેજવાળી રાતો જેણે કાઢી હશે ...

આખો દિવસ રણની કાંધીના એ બાવળોમાં રૂપેણમાં સંતાયેલા ત્રણ ઘોડેસવારો

કચ્છના નાના રણની કાંધીની એ સોના વરણી ધરા પર ...

પ્રિય ગુરુવારી મિત્ર, મજામાં હશો.

આજે ચાંદની સાથે ઝળહળતા ગુરુવારની હાજરી પણ ...

#કીકાજીકાલરીયા” #સોલંકીસાવજ #ભાગ-૩

લેખક-શાહનવાઝ મલીક "શાહભાઈ" દરબાર ગઢ ...

લધુકથા : સુરક્ષિત

માંડ માંડ પોતાને એ નરાધમોના હાથમાંથી ...

સાધના –ભાગ- ૨૫

વિધિના માતા પિતા સાધના ની તબિયત ના હાલ પૂછવા ...